Eget tørreri med rens af alle typer korn, raps og ærter

Overgaards moderne anlæg kan tørre og rense alle arter af korn, raps og ærter. Tørrekapaciteten er på 170 tons pr. time ved nedtørring af 4% vand, mens renseriet kan rense op til 100 tons i timen.

 

 


Lager- og kornfaciliteter i hele Danmark
Lagerfaciliteterne omfatter 26.000 m2 lagerhaller, hvor der kan opbevares korn, handelsgødning samt såsæd. Lageret har elektronisk brovægt, godkendte analyseapparater til afregning af korn samt kapacitet til ind- og udlevering af 5-6.000 tons korn pr. dag.

Overgaard råder over en række lagerfaciliteter forskellige steder i landet.

Åbningstid for lagerfaciliteter
Mandag – torsdag: 7.30 – 15.30
Fredag: 7.30 – 15.00

Kontakt Overgaard på tlf. 8647 0333 eller find en konsulent i nærheden af dig