Kornlagre

Overgaards moderne anlæg kan tørre og rense alle arter af korn, raps og ærter. Tørrekapaciteten er på 170 tons pr. time ved nedtørring af 4% vand, mens renseriet kan rense op til 100 tons i timen.

 

 


Lager- og kornfaciliteter i hele Danmark
Lagerfaciliteterne omfatter 26.000 m2 lagerhaller, hvor der kan opbevares korn, handelsgødning samt såsæd. Lageret har elektronisk brovægt, godkendte analyseapparater til afregning af korn samt kapacitet til ind- og udlevering af 5-6.000 tons korn pr. dag.

Overgaard råder over en række lagerfaciliteter forskellige steder i landet.

Åbningstid for lagerfaciliteter
Mandag – torsdag: 7.30 – 15.30
Fredag: 7.30 – 15.00

Kontakt Overgaard på tlf. 8647 0333 eller find en medarbejder i nærheden af dig