Dronninglund Storskov

Dronninglund Storskov er smuk kuperet med stejle skrænter i et landskab, der blev dannet under sidste istid. Den er beriget med et utal af træsorter med stor aldersvariation, hvilket gør skoven til en sand oplevelse at færdes i. Du kan opleve skoven på hesteryg, på vandretur eller overnatninger i vores udlejningsboliger. Du kan købe dit brænde, tømmer eller det fineste juletræ. Og du kan tage på jagt i storslåede omgivelser.

Dronninglund Storskov er på 970 ha og beliggende i Vendsyssel i den sydlige ende af jyske ås. Hovedtræarterne i Storskoven er rødgran, sitkagran, ædelgran, douglasgran og bøg. Veje og spor er lagt så hensigtsmæssigt, som det er praktisk muligt, i forhold til det ofte stejle og bakkede terræn.

Juletræer og pyntegran
Fra skoven på godset ved Havndal og Dronninglund Storskov sælges der pyntegrønt og juletræer. Overgaards produktion af nobilsfrø er en meget eftertragtet proveniens. Pyntegrønt fra disse bevoksninger er meget efterspurgt på grund af farven, og udgør sammen med juletræs- og frøproduktionen en væsentlig del af forretningen i skoven.

Juletræs- og pyntegrøntsarealet på Overgaard er på ca. 15 ha og Dronninglund Storskov på ca. 40 ha.


Tag på ridetur i skoven

Det er muligt at købe ridekort til Storskoven. Der er mange spændende ruter i skoven.

Priser for ridekort:

 • Dagskort ( 1 person ) 50,- kr.
 • Enkelt person ( 2 personer ) 850,- kr.
 • Husstand ( 4 personer ) 1.250,- kr.
 • Firmakort ( 6 personer ) 4.650,- kr.

Vandreture i Storskoven
I Storskoven er der flere afmærkede vandreture, af forskellig længde og variende temaer. Vandreturbeskrivelser ligger i holdere ved P-pladser i Storskoven. I skoven er der flere steder opstillet borde og bænke, hvor der er mulighed for at holde hvil eller spise sin medbragte mad.

 

Jagt

Du kan leje jagten i Dronninglund Storskov. Skoven er opdelt i 3 stk. meget spændende jagtkonsortier: Øst og Vest jagtkonsortiet (hhv. øst og vest for Storskovvej), samt Troldbjerg konsortiet. Der er mulighed for at leje jagten i Dronninglund og på Overgaard.

 

Brænde

Overgaard sælgter træet fra skoven til tømmerproduktion til savværker, brænde og flis. Der sælges en del brænde til private, som du kan købe i 3m stykker, flækket brænde eller selvskovningsbrænde. Vi kan levere brænde hjem til private.

Vi tilbyder følgende udvalg af brænde
Flækket fortørret blandet løvtræbrænde, ær, ask, bøg og eg.

 • Pris efter aftale
 • Minimum ca. 25 kassemeter
 • Leveres og aflæsses fra container efter bestilling

Flækket fortørret blandet nåletræbrænde, Rødgran, Sitka, Ædelgran og Lærk.

 • Pris efter aftale
 • Minimum ca. 25 kassemeter
 • Leveres og aflæsses fra container efter bestilling

Andre produkter

 • Pæle, rafter
 • Skovflis, afdækningsflis og tørt stokerflis
 • Juletræer og pyntegrønt
 • Special – tømmereffekter
 • Savskårne specialeffekter

Vi vil gerne hjælpe med at arrangere hjemtransporten enten container eller lastbil med kran.

Kontakt direktør Kasper Henricksen tlf. 87 67 57 33 eller email: khe@overgaardas.com