Overgaard Griseproduktion

På Overgaard har vi 1600 søer og sælger alle grise ved 30 kilo. Indtil foråret 2017 har vi solgt både 7 og 30 kilos grise. Efter opførelse af ny smågrisestald kan vi nu lave alle grise til 30 kilo.Søerne i drægtighedsstalden går i stabile grupper og fodres via transponder. I 2019 er der opført ny farestald til løsgående søer og i 2020 følger ny UK – løbeafdeling. Søerne i løbeafdeling og drægtighedsstald fodres med vådfoder, mens søerne i farestald samt smågrisene fodres med tørfoder. Til at passe grisene er vi 6 faste medarbejdere og 2 elever.