Historie

Historie

Fra historisk gods til moderne landbrug
Overgaard Gods er bygget i midten af 1500 tallet. Men selvom vi dermed kan fremvise et godt stykke danmarkshistorie med bl.a. vores flotte slotsbygning, er vi også et moderne landbrug, som med stor viden og mange års erfaring, er en væsentlig samarbejdspartner til landbruget i hele Danmark.

Godset blev bygget i 1545-47 af adelsmanden og rigsråden Jørgen Lykke, der blev kaldt »Danmarks Sidste Ridder«. Slægten Lykke besad godset indtil 1661, hvor det blev købt af generalløjtnant Friederich von Arenstorff, hvis efterkommere først skilte sig af med Overgaard Gods i 1910. Her solgte slægten Arenstorff godset til hofjægermester Adolf Frederik Holten Castenschiold, der underkastede Overgaard en gennemgribende og tiltrængt renovering.

Godset er omgivet af en større park, hvor bl.a. Gustav Weid og ikke mindst H.C. Andersen skrev nogle af sine eventyr i det lille charmerende thehus.

Direktør Kasper Henrichsen introducerer sig selv i Overgaards smukke omgivelser:

Den kendte modstandsmand Flemming Junker
Fra 1938-1981 blev Overgaard Gods ejet af den kendte modstandsmand Flemming Juncker. Han udvidede godsets jorder med ca. 1.000 hektar gennem landvindinger, dels fra Mariager Fjord, dels fra Kattegat.

Brask Thomsen Stiftung, der overtog godset i 1984, har siden løbende renoveret og moderniseret godset til dets nuværende niveau.

Enestående bibliotek
Biblioteket på Overgaard Gods er enestående i Danmark og er i dag fredet. Selve biblioteksrummet blev indrettet i ca. 1730 af hofsnedkermester Mathias Ortmann.

De mere end 1.000 bøger er under tilsyn af Det Kongelige Videnskabernes Selskab.

Biblioteket har også et gammelt Danmarkskort fra 1601, som indeholder en samling søkort, hvor landsdelene ikke ligger i den gængse retning, men vandret. Så vidt vides findes der kun dette ene eksemplar.

Værdifuldt galleri
Mens selve produktionen på Overgaard Gods i høj grad er fulgt med tiden, har hovedbygningen beholdt historiens vingesus og gemt på sine skatte; især i galleriet og biblioteket.

Det imponerende galleri værner om mange værdifulde malerier af godsets tidligere ejere og deres familier. Derfor blev der allerede i 1910 tinglyst en deklaration, der forbyder, at man fjerner et nærmere beskrevet antal malerier. Det mest kendte af disse malerier er billedet af Christence Lykke. Maleriet regnes for at være et hovedværk i det 17. århundredes danske kunst og menes at være malet af den nederlandske maler, Abraham Wuchters.

Ønsker du at vide mere, kan du kontakte os på telefon 86 47 03 33

Kontakt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram