Overgaard Avlsgaard

Overgaard Avlsgaard

Vi er bedst, når det gælder jordbrug

Overgaard dyrker 1730 hektar med forskellige kornsorter samt græs, bønner og ærter. En væsentlig del af opdyrkningsarealet er inddæmmede områder ved den sydlige del af Mariager Fjord ud til Kattegat. De inddæmmede arealer er helt flade, og vanding foregår igennem åbne grøfter og kanaler. En række pumpestationer regulerer vandstanden i grøfterne og sikrer fuld kontrol.

Vi har opnået store udbytteresultater i afgrøder som vinterhvede, vinterraps og ærter. Derudover har hestebønner, hybridrug og forskellige rajgræsarter til frø givet pæne udbytter.

Via løbende udvikling og tilpasning af teknologien, sikrer Overgaard at udnyttelsen af maskiner og mandskab giver den effekt, som det kræver at drive moderne landbrug i dag.

Kontakt Landbrugschef Troels Skov på tlf. 50 95 08 01
mail tsk@overgaardas.com
Kontakt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram