Overgaard i dag

Overgaard i dag

Moderne landbrug med historiske rødder

Overgaard Gods har i dag lagt vægt på decideret stordrift. Store investeringer i moderne og rationelle avls- og staldbygninger, maskiner samt forbedringer af mark- og jordbundsforhold gør vi i dag kører en ultramoderne landbrugsbedrift, både hvad angår de mere traditionelle markafgrøder samt svineproduktion.

I dag råder Overgaard over ca. 4 procent af arealet i sin hjemkommune, Randers. Godset har 2.377 hektar jord, eller hvad der svarer til 4.279 tdr. land. Udover hovedbygningen er der driftsbygninger på 36.000 kvadratmeter, og dermed er Overgaard et af Danmarks største godser.

Godsets driftsområder er planteavl, skovbrug og svineproduktion. Overgaard ejer også Dronninglund Storskov på 970 ha i Vendsyssel. Godset har 30 ansatte.

Kontakt Overgaard på tlf. 8647 0333
eller find en medarbejder i nærheden af dig
Kontakt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram