Få det fulde sortiment af frø

Vi leverer højtydende ForageMax-blandinger, foderroer, protein-blandinger til græsmarker, oversåning af ældre græsmarker samt majsfrø. Overgaard er din totalleverandør i hele Danmark.

Dyrk dit eget kvælstof
Du kan bruge grøn gødning til dine marker ved at dyrke dit eget kvælstof med frivillig efterafgrøder. Husk at du kan undgå at så de lovpligtige efterafgrøder, og i stedet etablere kvælstofproducerende frivillige efterafgrøder, som udligning for at ramme den rette kvælstofkvote.

Du kan også sætte overskydende areal med efterafgrøder i ”banken” til senere brug, eller veksle det til en større kvælstofkvote.


Hold marken i gang med oversåning
Den sikreste metode til etablering af en ny græsmark er en fuldstændig omlægning med pløjning, harvning og såning af frø. Dog findes der også en alternativ løsning – nemlig oversåning af frø. Denne metode bruges, når det er umuligt at foretage en god pløjning eller anden jordbehandling.

ISeed er gødning til unge planter, og er ideel i forbindelse med oversåning af græsfrø. Gødningen hjælper de unge planter til en bedre og hurtigere etablering. Det styrker konkurrencen over for det eksisterende græs.

Maksimer mælkeudbyttet med græsfrø
Høj fordøjelighed er et af de vigtigste mål for kvaliteten af grovfoderet, og ikke mindst mængden og fordøjeligheden af cellevægge (NDF) betyder meget. Derfor tilbyder vi de bedste frø til dine marker, hvor græskvaliteten er helt i top.

Kontakt Overgaard på tlf. 8647 0333 eller find en konsulent i nærheden af dig